HerbasLietuvos Aukščiausiasis Teismas

Pranešimai

Aukščiausiasis Teismas: juridinis asmuo, neatnaujinęs duomenų apie savo buveinę Juridinių asmenų registre, prisiima visą riziką būti neinformuotam apie vykstantį teismo procesą (0)
2018-01-16
 

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (toliau – LAT), išnagrinėjęs kasacinę bylą dėl procesinių dokumentų (teismo įsakymo) įteikimo juridiniam asmeniui, konstatavo, kad galiojantis teisinis reguliavimas nustato pareigą juridiniam asmeniui atskleisti įstatymu nustatytą esminę informaciją Juridinių asmenų registrui (toliau – JAR). Kolegija pažymėjo, kad juridinis asmuo turi ne tik atskleisti duomenis JAR apie savo buveinę, bet ir pasirūpinti, kad jo buveinėje būtų sudarytos sąlygos priimti siunčiamą korespondenciją, taip pat ir procesinius dokumentus. Duomenų apie buveinės adresą neatnaujinimas JAR reiškia tai, kad juridinis asmuo elgiasi nerūpestingai ir sąmoningai prisiima riziką būti neinformuotam apie vykstantį teismo procesą ir kartu riziką prarasti teisę būti išklausytam. Juridinis asmuo prisiima visą atsakomybę už esminės informacijos visuomenei neatskleidimą ir neigiamus jos neatskleidimo padarinius.


Byloje nustatyta, kad teismo įsakymas skolininkei buvo siųstas tris kartus: JAR nurodytu buveinės adresu, JAR nurodytu skolininkės vadovo adresu, skolininkės buveinės adresu. Teismo procesiniai dokumentai kaskart grąžinti teismui, nurodant, kad gavėja jų neatsiėmė. Skolininkė prašyme teismui nurodė, kad teismo procesiniai dokumentai niekada nebuvo jai įteikti, jų nėra gavusi, todėl prašė atnaujinti terminą prieštaravimams pateikti ir panaikinti teismo įsakymą, kuris negalėjo įsiteisėti ir būti vykdomas.


LAT teisėjų kolegija pažymėjo, kad juridinio asmens buveinė yra itin reikšminga informacija apie jį patį, nes yra užtikrinanti nuspėjamumą ir teisinį tikrumą, tarp jų – galimybę susisiekti su juridiniu asmeniu. Taigi, ši informacija turi reikšmės ir užtikrinant kreditoriaus interesus. „Juridinio asmens nepasirūpinimas duomenų apie savo buveinę atskleidimu iš esmės reiškia, jog pats juridinis asmuo, žinodamas jam tenkančią įstatymo nustatytą atskleidimo pareigą ir jos teisines pasekmes, sąmoningai pasirenka tokį savo elgesio būdą, kuriuo atsisako savo pasiekiamumo ir prieinamumo bei su tuo susijusių savo teisių“, – konstatuojama nutartyje.


LAT atkreipia dėmesį, kad įstatymų leidėjas, atsižvelgdamas į juridinių asmenų specifiką, nustato specialias procesinių dokumentų juridiniams asmenims įteikimo taisykles. Juridiniams asmenims visi procesiniai dokumentai įteikiami Juridinių asmenų registre nurodytu buveinės adresu, išskyrus atvejus, kai juridinis asmuo nurodo kitą procesinių dokumentų įteikimo adresą arba kai įteikiama elektroninių ryšių priemonėmis. Juridiniams asmenims adresuoti procesiniai dokumentai įteikiami šio juridinio asmens vadovui, kitiems JAR nurodytiems valdymo organų nariams, juridinio asmens atstovams teisme arba raštinės darbuotojui.  Kai procesinį dokumentą pristatantis asmuo neranda adresato juridinio asmens buveinės vietoje ar kitoje juridinio asmens nurodytoje vietoje, procesinis dokumentas įteikiamas bet kuriam kitam įteikimo vietoje esančiam juridinio asmens darbuotojui; kai nustatyta tvarka procesinių dokumentų įteikti nepavyksta, procesinis dokumentas siunčiamas juridinio asmens buveinės adresu ir laikomas įteiktu praėjus dešimčiai dienų nuo išsiuntimo. Tai vienas iš atvejų, kai procesinis dokumentas laikomas įteiktu pagal įstatymą netikrinant, ar dokumentas faktiškai buvo įteiktas.


Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama.


Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra vienintelis kasacinis teismas įsiteisėjusiems bendrosios kompetencijos teismų sprendimams peržiūrėti. Kasacinio teismo pagrindinė paskirtis – užtikrinti vienodą bendrosios kompetencijos teismų praktiką valstybėje. Į Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą atrenkamos tik sudėtingiausios ir reikšmingiausios teismų praktikai bylos. Remiantis procesą reglamentuojančiais įstatymais, kasacinis teismas, neperžengdamas kasacinio skundo ribų, patikrina apskųstus sprendimus teisės taikymo aspektu.


Daugiau informacijos galite rasti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo interneto svetainėje http://www.lat.lt (bylos Nr. 3K-3-14-1075/2018).

 
Informaciją atnaujino: Dovilė Bružaitė
Informacija atnaujinta: 2018-01-16 13:37
Naujas komentaras
Jūsų el. paštas
Jūsų vardas
Komentaras
Apsaugos kodas secimg
 
Komentarai (0)

Asmenis Lietuvos Aukščiausiajame Teisme aptarnauja bei informaciją teikia Bendrosios raštinės darbuotojai:

Dalia Cicėnienė,

Diana Kavaliauskienė

Gražina Kestauskė

tel.: (8-5) 2 61 64 66

Ką reikėtų žinoti kreipiantis į teismą

Atstovas ryšiams su visuomene

Dovilė Bružaitė:

tel. 8 5 261 05 60

Mob. tel. +370 685 84863

el.p.: d.bruzaite@lat.lt

Naujausias biuletenis:

 

Adresas

Gynėjų g. 6, 01109 Vilnius

Kaip mus rasti?
Tel. + 370 5 2 616 466
Faks. + 370 5 261 6813
El. paštas: lat@teismas.lt
Kodas 188602032
Duomenys apie Lietuvos
Aukščiausiąjį Teismą
kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre.

 

nta_logo.gif


network.gif

 
Viso apsilankė:4067168Šiandien:2015Dabar naršo:42