HerbasLietuvos Aukščiausiasis Teismas

Pranešimai

Rimvydas Norkus: Aukščiausiasis Teismas, formuodamas praktiką byla po bylos, negali aiškinti naujų įstatymų, iš kurių kylantys ginčai dar nėra pasiekę Teismo (0)
2018-03-01
 

Šiandien Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pristatė savo metinį pranešimą. Šalia statistinės analizės, Teismo veiklų apžvalgos vertingiausia pranešimo dalis – teisėjų įžvalgos ir komentarai apie atskiras teisinių santykių sritis ir esminius jose per praėjusius metus įvykusius pokyčius.


Gausiai susirinkusius į renginį sveikino Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas Rimvydas Norkus, jis savo pranešimą susiejo su Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiu, mūsų valstybės istorinėmis patirtimis ir pamokomis visoms ateities kartoms. „<...> turime daug ko pasimokyti. Pirmiausia drąsos. Mums, teisėjams, jos taip pat reikia. <...> drąsos priimti sprendimą pagal teisę ir teisingumą, nepaisant bet kokių ir bet kieno įtikinėjimų ar raginimų pasielgti ne pagal sąžinę. <...> drąsos įvertinti, o ne aklai atmesti kritiką, pripažinti savo silpnąsias vietas ir stengtis išvengti jų spąstų. Drąsos būti neabejingam, išlikti geranoriškam, gerbti ir išklausyti kolegą, sąžiningą bylininką, sudrausminti to vertą. Drąsos keisti praktiką ir tai pripažinti, kai neišvengiamai būtina. <...> kai to reikalauja ne vienadienės nuotaikos, bet besivystantis gyvenimas, besikeičiantys socialiniai, ekonominiai santykiai“, – į svečius kreipėsi Teismo vadovas.

 

Vertindamas praėjusius metus, jis teigė, kad drąsos Teismui nestigo. Buvo išnagrinėta daug rezonansinių bylų, atvirai konstatuota, kad Medininkų muitinės posto užpuolimas ir jo pareigūnų nužudymas – ne atsitiktinis nusikaltimas, o nusikaltimas žmoniškumui.

 

Priminęs, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas susiduria su visiems kasaciniams teismams kylančia dilema – protingai derinti savo esmines funkcijas, t. y. teisės vienovės, plėtros užtikrinimą su teisingumo konkrečioje byloje vykdymu, jis pabrėžė, kad savo sprendimais šis Teismas visada siekė socialinės taikos užtikrinimo ir nė vienos visuomenės grupės interesų nesuabsoliutinimo kitos sąskaita. Tačiau tai Teismas gali daryti tik „byla po bylos“ lipdydamas savo praktiką, t. y. atsakydamas tik į konkrečioje byloje iškeltą teisės problemą. „<...> negalime formuoti abstrakčių teisės aiškinimų, užbėgti įvykiams už akių, aiškinti naujų įstatymų, iš kurių kylantys ginčai dar nėra pasiekę Aukščiausiojo Teismo. <...> Kita vertus, pats teisės aiškinimas taip pat turi ribas. Ne teismas nustato tvarką, pagal kurią mes gyvename visuomenėje. Jis tik interpretuoja, aiškina įstatymų leidžiamosios ir vykdomosios valdžios nustatytas taisykles Konstitucijos jam suteiktų įgalinimų ribose <...>. Jei kartais ir labai norėtųsi, teismas negali pasakyti, kad juoda yra balta, jei politinė valdžia tuo klausimu nesusitarė arba laikėsi priešingos pozicijos“, – atsakė Teismo vadovas į viešojoje erdvėje ne kartą keltą klausimą dėl kasacinių išaiškinimų ribų, kasacinių sprendimų išsamumo ir nuoseklumo.

 

Aukščiausiasis Teismas nagrinėja ne tik „dideles“ pagal ginčo sumą ar išskirtinai sudėtingas bylas. Nagrinėjama ir daug kasdienių bylų. Buvo pateiktas ne vienas toks pavyzdys, kaip antai – pakomentuotas kasacinis sprendimas, kuriuo, priešingai nei žemesnės instancijos teismai, Aukščiausiasis Teismas nusprendė, kad stovėjimo aikštelėje neužvestą automobilį stumiantis asmuo nėra automobilį vairuojantis vairuotojas ir jam, tokiu stūmimu apgadinusiam kitą automobilį, negalėjo būti skirta bauda.

Atkreiptas dėmesys, kad Konstitucijos garantuota visų lygybė prieš įstatymą yra tik teisinė lygybė. Realybėje kliūtimi pasinaudoti teise į teisminę gynybą gali tapti ir faktinė – ekonominė ar finansinė – nelygybė. „<...> šiais metais nusprendėme skirti daugiau dėmesio valstybės garantuojamos teisinės pagalbos advokatų atstovavimo Aukščiausiajame Teisme kokybei. Sieksime įdėmiau pasižiūrėti, ar asmenys, kurie dažnai dėl savo turtinės padėties neišgali savo sąskaita pasisamdyti advokato, net ir gavę valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, neatsiduria prastesnėje padėtyje dėl teikiamos teisinės pagalbos kokybės“, – sakė Rimvydas Norkus.

 

Pristatant 2017 metų statistiką, pažymėta, kad gauta šiek tiek daugiau kasacinių skundų baudžiamosiose bylose. Tai sutampa su bendrai išaugusiu pirmosios instancijos teismuose gautų baudžiamųjų bylų skaičiumi (jis išaugo nuo 16 774 iki 20 188 bylų). Didžiąją dalį šio augimo sudaro vadinamos „1,5 promilės“ bylos. Tačiau, palyginus su 2016 metais, sulaukta 15 proc. mažiau prašymų atnaujinti administracinio nusižengimo bylą ir 12 proc. mažiau kasacinių skundų civilinėse bylose. „Tiesa, gaunamus skundus ir toliau skaičiuojame tūkstančiais – civilinėse bylose paduota daugiau kaip 2000, baudžiamosiose – daugiau kaip 1200 kasacinių skundų. Priimta šiek tiek daugiau kaip 24 proc. kasacinių skundų civilinėse, beveik 45 proc. – baudžiamosiose bylose, tenkinti beveik 27 proc. prašymų atnaujinti administracinio nusižengimo bylą“, – detalizavo Teismo pirmininkas.

 

Anot Teismo pirmininko, darbo krūviai teismuose išlieka dideli, tačiau situaciją stengiamasi keisti: „Pirmiausia, teisinė visuomenė nepakankamai naudojasi jau šiandien esančiomis veiksmingomis galimybėmis ginti savo teises be teismo proceso, tokiomis kaip notaro vykdomieji įrašai pagal notarine forma patvirtintus sandorius, iš kurių atsiranda piniginės prievolės.“ Vilčių teikia ir įsigaliosiantys nauji teisiniai instrumentai. „Antai, nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliosiantis naujos redakcijos Mediacijos įstatymas, pirmą sykį Lietuvoje numatantis privalomosios mediacijos atvejus šeimos ginčuose, tikėkimės, bus realus ir veiksmingas instrumentas, padedantis visuomenei tapti taikesnei, jis nebus biurokratinė priemonė, apsunkinanti teisės į teismą įgyvendinimą <...> “, – prognozavo pranešėjas.

 

Rimvydo Norkaus nuomone, nei viešieji ryšiai, nei skaidrumas, nei atvirumas negali pakeisti ar atstoti aukščiausios kokybės, visiems suprantamo teismo sprendimo. Būtent teismo sprendimas – pagrindinis matas, pagal kurį teismo darbą vertina visi tie, kuriems labiausiai reikalingas teismas, t. y. asmenys, siekiantys teisingumo. Jis pabrėžė, kad trys artimiausių metų veiklos kryptys išlieka tos pačios – „<...> kokybė, kokybė ir dar kartą kokybė. Ne tik procesinių sprendimų surašymo aiškumas, išsamumas, nuoseklios ir neprieštaringos teismų praktikos formavimas. Kokybė nuo pat pradžios – į teismą atvykusių asmenų aptarnavimo kokybė, teismo proceso vedimo kultūra ir t. t. Šias kryptis pirmiausia taikome sau, Aukščiausiajam Teismui, bet siekiame jas spinduliuoti ir mūsų kolegoms į kitus teismus.“

 

Savo įžvalgomis apie vairavimo apsvaigus nuo alkoholio kvalifikavimo teisminę praktiką pasidalijo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Aurelijus Gutauskas. Atkreiptas dėmesys, kad vairavimas apsvaigus yra viena didžiausių ir skaudžiausių kelių eismo saugumo problemų Lietuvoje (2017 m. policijos pareigūnai išaiškino 5046 vairuotojus, kurių girtumas viršijo 1,5 promilės). Anot teisėjo, tai patvirtina neseniai atgimusi iniciatyva imtis griežtesnių priemonių prieš neblaivius vairuotojus – nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojo BK pakeitimai, kuriais buvo kriminalizuotas vairavimas apsvaigus nuo alkoholio, kai vairuotojams nustatomas didesnis negu 1,5 promilės girtumas. Pranešėjas aptarė, kas gresia vairuotojams pažeidėjams (teisės vairuoti atėmimas, tūkstantinės baudos, areštas, laisvės atėmimas iki 1 m., transporto priemonės konfiskavimas, teistumas), kokias taikymo problemas kelia dabar galiojanti BK 281 straipsnio norma, tarp jų tai, kad baudžiamoji atsakomybė nėra numatyta vairuotojams, apsvaigusiems nuo narkotinių medžiagų; stebima skirtinga policijos įstaigose susiklosčiusi asmens apsvaigimo nuo alkoholio būsenos nustatymo praktika, kt. Plačiai komentuota kasacinė praktika dėl skirtingų alkoholio kraujyje nustatymo metodų pagrįstumo, taikytinų poveikio priemonių proporcingumo, automobilio konfiskavimo iš trečiųjų asmenų, kt. Pasidalyta įžvalgomis apie tikslingumą diegti kompleksines individualios prevencijos priemones, pabrėžta, kad represinės priemonės nuo nusikaltimo padarymo atgrasyti negali, nes ne bausmės griežtumas atgraso, o jos neišvengiamumas ir kontrolė.

 

Civilinių bylų skyriaus teisėja Gražina Davidonienė, pristatydama su paveldėjimo teise susijusią kasacinę praktiką, pažymėjo, kad svarbu užtikrinti kuo mažiau ginčų ir bylinėjimosi šioje jautrioje srityje, sukeliančioje itin nemalonius, su artimo žmogaus netektimi susijusius išgyvenimus. „Šie santykiai yra gana sudėtingi. Dažniausiai kyla ginčų dėl palikimo priėmimo termino atnaujinimo, juridinio fakto, patvirtinančio palikimo priėmimą pradėjus jį faktiškai valdyti, nustatymo, testamento nuginčijimo, kreditorių reikalavimų pareiškimo. Per metus pirmosios instancijos teismuose vidutiniškai išnagrinėjama 400 su paveldėjimo teisės klausimais susijusių bylų, apie 70 jų išnagrinėjama apeliacinės instancijos teismuose. Kasacinis teismas per metus vidutiniškai sprendžia 7–10 tokių bylų“, – pažymėjo G. Davidonienė. Komentuojant kasacinę paveldėjimo bylų praktiką, akcentuoti aktualiausi jos aspektai, be kita ko, prisiminta ir naujausia Europos Žmogaus Teisių Teismo byla pagal rašytojo V. Petkevičiaus dukters skundą. Paliesta paveldėjimo formų specifika, kokios teisės ir pareigos gali būti paveldimos, įpėdinio atsakomybės ribų klausimas, palikimo priėmimo būdų savitumai, didžiausios nepilnamečių teisių garantijos šiems priimant palikimą, palikimo priėmimo termino atnaujinimo galimybės, kt.

 

Renginį vainikavo teisės istoriko profesoriaus Mindaugo Maksimaičio pranešimas apie Lietuvos teismų kūrimo ir veiklos ištakas bei raidą „Lietuvos teismai istorijos verpetuose“. Nuosekli teisinio reguliavimo, pradedant 1918 m., analizė, naujų istorijos šaltinių aptarimas, kai kurių diskusinių problemų aktualizavimas priminė, kaip nelengvai kelią Lietuvos valstybėje skynėsi kasacija, su kokiais sunkumais ji susidūrė atskirais valstybės gyvavimo etapais, kaip keitėsi Lietuvos aukščiausios teisminės institucijos vieta ir vaidmuo. Pasak profesoriaus, vertinant dabartinį Lietuvos kasacinio teismo vaidmenį, galima drąsiai cituoti 1938 metų spaudą, kurioje, pripažįstant kasacijos svarbą, sakoma: „<...> dabartinė teismų santvarka duoda progos teismų autoritetą dar labiau sustiprinti.“

 

Pranešimų metu vykusi diskusija sudarė nuoširdžią ir šiltą aplinką.

 

Renginio dalyviai   su įdomumu dalyvavo ekskursijoje susipažįstant su istorine, nemažai autentiškų eksponatų siūlančia ekspozicija, kurią pristatė profesionalus gidas. Dar kelios ekskursijos surengtos vilniečiams.

2017 metų Lietuvos Aukščiausiojo Teismo metinį informacinį pranešimą galima rasti Teismų bei Aukščiausiojo Teismo interneto svetainėse:

http://www.lat.lt, skiltyje „Naujienos“;

https://issuu.com/lietuvosteismai/docs/lat_met_2017

 
Informaciją atnaujino: Vaidas Pamedys
Informacija atnaujinta: 2018-03-01 16:28
Naujas komentaras
Jūsų el. paštas
Jūsų vardas
Komentaras
Apsaugos kodas secimg
 
Komentarai (0)

Asmenis Lietuvos Aukščiausiajame Teisme aptarnauja bei informaciją teikia Bendrosios raštinės darbuotojai:

Dalia Cicėnienė,

Diana Kavaliauskienė

Gražina Kestauskė

tel.: (8-5) 2 61 64 66

Ką reikėtų žinoti kreipiantis į teismą

Atstovas ryšiams su visuomene

Dovilė Bružaitė:

tel. 8 5 261 05 60

Mob. tel. +370 685 84863

el.p.: d.bruzaite@lat.lt

Naujausias biuletenis:

 

Adresas

Gynėjų g. 6, 01109 Vilnius

Kaip mus rasti?
Tel. + 370 5 2 616 466
Faks. + 370 5 261 6813
El. paštas: lat@teismas.lt
Kodas 188602032
Duomenys apie Lietuvos
Aukščiausiąjį Teismą
kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre.

 

nta_logo.gif


network.gif

 
Viso apsilankė:4142022Šiandien:2641Dabar naršo:33