HerbasLietuvos Aukščiausiasis Teismas

Teisėjai

 
Baudžiamųjų bylų skyrius

Aldona Rakauskienė

Gimė 1954 m. kovo 12 d. Molėtuose. 1979 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą.
1983–1992 m. dirbo prokurore, nuo 1993 m. – Vilniaus miesto 3–iojo apylinkės teismo teisėja, nuo 1995 m. – Vilniaus apygardos teismo teisėja.
Nuo 1999 m. liepos mėn. – Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėja.

Alvydas Pikelis

Gimė 1963 m. vasario 2 d. Šilalės rajone. 1989 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą.
1989–1992 m. dirbo Kauno miesto Panemunės rajono teismo teisėju, 1992 –1994 m. – Kauno miesto apylinkės teismo teisėju, 1995–1999 m. – Kauno apygardos teismo teisėju.
Nuo 1999 m. birželio mėn. – Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas.

Armanas Abramavičius

Gimė 1962 m. lapkričio 27 d. Zarasuose. 1985 m. baigęs Vilniaus universiteto Teisės fakultetą liko dėstyti Baudžiamosios teisės katedroje. Buvo Teisės fakulteto prodekanas.

1991 m. baigė aspirantūrą Maskvos M. Lomonosovo universitete ir apgynė daktaro disertaciją.

1991–1992 m. – Aukščiausiosios Tarybos Krašto apsaugos ir vidaus reikalų komisijos patarėjas.

1993 m. – Seimo Juridinio skyriaus konsultantas.

1993–1995 m. – Teisingumo ministro padėjėjas.

1995–1997 m. – Lietuvos Respublikos Prezidento patarėjas.

1997–2000 m. – Lietuvos Respublikos Prezidento patarėjo referentas,

2000–2002 m. – Lietuvos Respublikos Prezidento patarėjas, Teisės departamento vadovas.

2002- 2011 m. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjas.

Nuo 2011 m. gegužės mėn. – Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas.

Socialinių mokslų (teisės) daktaras, profesorius.

Artūras Pažarskis

Gimimo metai ir vieta: 1967 m. Panevėžio r., Medžiūnų k.

Išsilavinimas: 1985 m. Panevėžio m. J. Balčikonio vid. m-kla

1993 m. Vilniaus universitetas, teisinino kvalifikacija

Teisinio darbo patirtis: 1994-10 1998-01 Advokatų D. Balandžio, M. Lošio ir K. Rakausko kontora, advokato padėjėjas

1998-01 2004-01 Advokatų D. Balandžio, M. Lošio ir K. Rakausko kontora, advokatas

2004-01 2005-07 Varėnos r. apylinkės teismas, teisėjas

2005-07 2011-02 Vilniaus m. 2 apylinkės teismas, teisėjas

2011-03 iki 2014-12 Vilniaus apygardos teismas, teisėjas

2014-12 iki šiol Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, teisėjas

Artūras Ridikas

Audronė Kartanienė

Gimimo metai ir vieta: 1958 m. lapkričio 2 d.

 

Išsilavinimas: Aukštasis universitetinis teisinis. Vilniaus universitetas (1988 m.). Teisininko kvalifikacija

 

Teisinio darbo patirtis:

1980 09 – 1983 09 Vilniaus miesto estradinių orkestrų ir ansamblių   susivienijimas, vokalistė

1983 09 – 1990 01 Vilniaus miesto Lenino rajono liaudies teismas, sekretorė, vertėja, konsultantė

1990 01 – 1990 12 Vilniaus miesto Lenino rajono liaudies teismas, l. e. teisėjos pareigas

1991 01 – 1992 06 Paminklo tvarkos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, vyriausioji juristė

1992 07 – 1995 01 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas, teisėja

1995 01 – 2014 01 Vilniaus apygardos teismas, teisėja

2014 01 – 2014 11 Lietuvos apeliacinis teismas, teisėja

2014 11 –  iki šiol Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, teisėja

Aurelijus Gutauskas

Gimė 1972 m. gegužės 22 d. Vilkaviškyje.

1995 m. baigė Lietuvos policijos akademiją.

2002 m. apgynė daktaro disertaciją „Organizuotas nusikalstamumas ir jo baudžiamasis teisinis vertinimas“.

1995–1998 m. – Lietuvos teisės akademijos Baudžiamosios teisės katedros asistentas.

1998–2002 m. – Lietuvos teisės universiteto Teisės fakulteto Baudžiamosios teisės katedros lektorius.

2002–2003 m. – Lietuvos teisės universiteto Socialinio darbo fakulteto prodekanas.

Nuo 2003 m. – Lietuvos teisės universiteto Teisės fakulteto Baudžiamosios teisės katedros docentas.

2004–2005 m. – Teisės instituto Kriminalinių tyrimų skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas.

2005 m. Vilniaus teisės ir verslo kolegijos Teisės fakulteto Viešosios teisės katedros docentas.

2005–2008 m. – Teisės instituto Baudžiamosios justicijos tyrimų skyriaus vedėjas.

2010–2011 m. – Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto biuro patarėjas.

2010–2013 m. – Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Baudžiamosios teisės ir kriminologijos katedros vedėjas.

Nuo 2013 m. sausio 1 d. Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Baudžiamosios teisės ir proceso instituto profesorius.

Nuo 2013 m. balandžio 28 d. – Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas.

Socialinių mokslų (teisės) daktaras, profesorius.

Dalia Bajerčiūtė

Gimė 1956 m. sausio mėn. 7 d. Varėnos rajone. 1979 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą. 1979.08 - 1982.07 dirbo Marijampolės (Kapsuko) rajono vykdomojo komiteto instruktore, 1982.07 – 1993.07 Marijampolės rajono civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.

1993.07 – 1995.01 Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja. 1995.01 – 1996.11 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėja.
1996.11 – 2007.07 Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja.
2007.07 – 2008.06  Lietuvos apeliacinis teismo teisėja

Nuo 2008 m. birželio  mėn. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėja.

Eligijus Gladutis

Gimimo metai ir vieta 1966 m. Rokiškio r., Juodupės m-lis

Išsilavinimas 1984 m. Juodupės vid. m-kla

1995 m. Vilniaus universitetas, teisininko kvalifikacija

Teisinio darbo patirtis 1993-04 1996-06 Rokiškio r. apylinkės prokuratūra, stažuotojas, prokuroro padėjėjas, prokuroras

1996-07 2003-09 Kupiškio r. apylinkės teismas, teisėjas

2003-09 2014-12 Panevėžio apygardos teismas, teisėjas

2014-12 iki šiol Lietuvos Aukščausiasis Teismas, teisėjas

Gabrielė Juodkaitė-Granskienė

Olegas Fedosiukas

Gimė 1964 m. birželio 19 d. Vilniuje. 1986 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą.

1986 m. rugpjūčio mėn. – 1989 m. rugsėjo mėn. dirbo Vilniaus nepilnamečių auklėjimo darbų kolonijoje auklėtoju, 1989 m. rusėjo mėn. – 1995 m. rugpjūčio mėn.  Vilniaus aukštesniosios policijos mokyklos Teisės ciklo dėstytoju, Teisės ciklo viršininku. Nuo 1995 m. rugpjūčio mėn. – M. Riomerio universiteto Baudžiamosios teisės katedros asistentas, docentas.  2000  – 2007 m. birželio mėn. - Teisės fakulteto prodekanas.

Nuo 2007 m. birželio mėn. – Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas.
Socialinių mokslų daktaras, docentas.

Pranas Kuconis

Rima Ažubalytė

Gimimo metai ir vieta: 1974 sausio 27 d. Vilnius

 

Išsilavinimas: Aukštasis universitetinis teisinis

Nuo 2002 m. Socialinių mokslų (teisė 01 S) daktarė Mykolo Romerio universitete

1996  Teisės magistro kvalifikacinis laipsnis

Baudžiamojo proceso teisė, teisės teorija, konstitucinė teisė, baudžiamoji teisė, kriminalistika, teisės istorija, kitos teisės šakos.

Lietuvos policijos akademija (dabar - Mykolo Romerio universitetas)

1994  metais Teisės bakalauro kvalifikacinis laipsnis

 

Teisinio darbo patirtis:

1998 - 2002 Teisės fakulteto Baudžiamojo proceso katedros doktorantė

1996 - 2004 Teisės fakulteto Baudžiamojo proceso katedros asistentė

2004 - 2010 Teisės fakulteto Baudžiamojo proceso katedros vedėja, docentė

2010 - 2014 Teisės fakulteto dekanė, Baudžiamosios teisės ir proceso instituto (iki 2013 m.  - Baudžiamojo proceso katedros) profesorė (nuo 2011 m.)

2014-12 iki šiol Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, teisėja

 

Tomas Šeškauskas

Gimė 1965 m.  vasario 3 d. Kaišiadoryse. 1988 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą. 1988.07 – 1989.07 dirbo Kauno miesto rajono prokuratūroje stažuotoju, 1989.07 – 1994.07 Kauno miesto rajono prokuratūros prokuroro padėjėju, Kauno miesto prokuratūros Bendrosios kompetencijos skyriaus prokuroru, vyr. prokuroro padėjėju įstatymų laikymosi transporte priežiūrai, Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus prokuroru.
1994.07 –1996.01 Vilniaus miesto prokuratūros Kaltinimo skyriaus prokuroras, Vilniaus apygardos prokuratūros Nusikaltimų asmeniui skyriaus prokuroras.
1996.01 – 1999.10 Vilniaus apygardos teismo teisėjas.
1999.10 – 2008.06 Lietuvos apeliacinio teismo teisėjas.

Nuo 2008 m. birželio mėn.  – Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas.

Vytautas Masiokas

Gimė 1955 m. sausio 16 d. Panevėžio rajone. 1982 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą.
Nuo 1987 m. dirbo Kauno miesto rajono teismo pirmininku, nuo 1990 m. – Kauno miesto apylinkės teismo pirmininko pavaduotoju, nuo 1993 m. – Kauno miesto apylinkės teismo pirmininku. 1998 m. paskirtas Kauno apygardos teismo teisėju.
Nuo 1999 m. liepos mėn. – Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas.
1993–1997 m. – Lietuvos teisėjų asociacijos pirmininkas. Buvo Lietuvos teisėjų asociacijos valdybos, Lietuvos teisėjų tarybos narys, Informacijos agentūros teismų administravimo programos dalyvis (JAV, 1997 m.).
Teisėjų atrankos komisijos narys.

Vytautas Piesliakas

Gimė 1953 m. birželio 28 d. Kaune. 1976 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą, dirbo Baudžiamosios teisės katedros asistentu. 1980 m. Charkovo teisės institute apgynė teisės mokslų daktaro disertaciją.
1990–1997 m. dirbo Lietuvos policijos akademijos Baudžiamosios teisės katedros vedėju.
Nuo 1997 m. gruodžio mėn. – Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas.
Teisėjų egzaminų komisijos narys.
Buvo Baudžiamojo kodekso rengimo darbo grupės prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės vadovas. 1993–1999 m. vadovavo Lietuvos delegacijai Europos Tarybos Nusikalstamumo problemų komitete. Dalyvavo Europos Tarybos Nusikalstamumo problemų komiteto darbo grupės ,,Baudžiamieji teisiniai bei kriminologiniai organizuoto nusikalstamumo aspektai“ darbe. Prisideda rengiant rekomendacijas Europos valstybėms organizuoto nusikalstamumo kontrolės klausimais.
Socialinių mokslų habilituotas daktaras, profesorius.
 
Civilinių bylų skyrius

Alė Bukavinienė

Gimimo metai ir vieta 1959 m. Alytus

Išsilavinimas 1977 m. Alytaus 2-oji vid. m-kla 1984 m. Vilniaus universitetas, Teisės fakultetas, teisininko kvalifikacija

Teisinio darbo patirtis 1984 m. 1987 m. įmonė „Alytaus chemija“, juristė 1987 m. 1992 m. Kelmės r. teismas, teisėja, šio teismo pirmininkė

1992 m. 1997 m. Alytaus r. teismas, teisėja

1997 -2015 01 Lietuvos apeliacinis teismas, teisėja

2015-01 iki šiol Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, teisėja

Algirdas Taminskas

Algis Norkūnas

Gimė 1962 m. rugpjūčio 24 d. Trakų rajone. 1985 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą.
1985–1991 m. dirbo prokuroru, vyr. prokuroru, 1992–1995 m. – Ignalinos rajono teismo teisėju, 1995–1999 m. – Vilniaus apygardos teismo teisėju.
Nuo 1999 m. birželio mėn. – Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas.
Lietuvos teisėjų asociacijos narys. Baltijos šalių teisėjų asociacijos vicepirmininkas. Lietuvos teisės universiteto Civilinės ir komercinės teisės katedros lektorius.

Andžej Maciejevski

 

Gimimo metai ir vieta: 1972 m. sausio 10 d., Vilnius

 

Išsilavinimas: Aukštasis universitetinis teisinis, Vilniaus Universiteto Teisės fakultetas, baigimo metai – 1996 m.

Teisinio darbo patirtis:

1994-03–1997-02 UAB „Tagatis", teisininkas

1995-03–1997-06 UAB „Bea Cosmetics", teisininkas

1996-06–1997-06 UAB „Akantas“, teisininkas

1997-06–2002-09 AB Turto bankas, teisininkas

2002-09–2006-10 Molėtų rajono apylinkės teismas, teisėjas, nuo 2005-04 l. e. teismo pirmininko pareigas

2006-10–2008-10 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas, teisėjas, nuo 2008-06 šio teismo pirmininko pavaduotojas

2008-10–2014-11 Vilniaus apygardos teismas, teisėjas

2014-11  iki šiol Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, teisėjas

Antanas Simniškis

Gimė 1960 m. rugpjūčio 15 d. Marijampolėje. 1984 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą.
1987–1990 m. dirbo Kauno miesto rajono teismo teisėju, 1990–1993 m. – Kauno miesto teismo teisėju, 1993–1994 m. – Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėju, nuo 1995 m. – Kauno apygardos teismo teisėju.
Nuo 1995 m. spalio mėn. – Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas.

Birutė Janavičiūtė

Gimė 1956 m. Kaišiadorių rajone. 1985 m. - Vilniaus universiteto Teisės fakultetą.

1988 - 1990 dirbo Pramonės ir statybos banke juriskonsulte,1991 – 1994 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyboje juriskonsulte.
1994 - 1995 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo konsultantė, teisėjo padėjėja.
1995-1999 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja.
1999-2000 Aukštesniojo administracinio teismo teisėja.
2001- 2008 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėja.

Nuo 2008 m. birželio mėn. – Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėja.

Dalia Vasarienė

Gimė 1975 m. Kaune. 1998 m. baigė Mykolo Romerio universitetą.

2002 m. apgynė socialinių mokslų srities, teisės krypties daktaro disertaciją „Atsiskaitymų akredityvais teisinis reguliavimas Lietuvos Respublikoje“.

Nuo 1998 m. dirba Mykolo Romerio universitete.

2012–2013 m. – Lietuvos apeliacinio teismo teisėja.

Nuo 2013 m. balandžio 2 d. – Lietuvos Aukščiausiojo teismo teisėja.

Donatas Šernas

Gimė 1962 m. Biržų rajone. 1989 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą

    1989 – 1990 dirbo Biržų rajono žemės ūkio valdyboje juriskonsultu

    1990-1991 Biržų rajono savivaldybėje mero pavaduotojas

    1991-1993 Biržų rajono prokuratūroje, vyr prokuroro padėjėjas

    1993-1996 Pasvalio rajono apylinkės teismo teisėjas

    1996-1999 Panevėžio apygardos teismo teisėjas

    1999-2014 Lietuvos apeliacinio teismo teisėjas

    2002–2008 Teisėjų garbės teismo narys

    Nuo 2014 m. lapkričio mėn.  - Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas

Egidijus Laužikas

Gimė 1959 m. liepos 6 d. Anykščių rajone. 1982 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą.
1984–1988 m. dirbo Teisingumo ministerijos konsultantu, 1988–1995 m. Vilniaus miesto rajono teismo teisėju, pirmininko pavaduotoju, 1995–1997 m. – Vilniaus apygardos teismo teisėju, 1997–1999 m. – Lietuvos apeliacinio teismo teisėju.
Nuo 1999 m. liepos mėn. – Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas.
1982–1984 m. ir nuo 1993 m. iki šiol – Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Civilinės teisės ir proceso katedros dėstytojas.
Buvo naujojo Civilinio proceso kodekso projekto, kitų įstatymų projektų rengimo darbo grupių narys.
2014 m. gruodžio mėnesį išrinktas Lietuvos Teisėjų tarybos pirmininku. Šias pareigas eina iki šiol.

Gediminas Sagatys

Gimė 1977 metais. 

1998 m.  baigė Lietuvos teisės akademiją. Įgijo teisės mokslų bakalauro laipsnį.

2000 m. teisės magistras, Lietuvos teisės universitete. 2004 metais apgynė socialinių mokslų (teisės) daktaro disertaciją  Mykolo Romerio universitete.

Nuo 2000 m. dirbo Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Civilinės justicijos institute lektoriumi, nuo 2006 m. - docentu.

2000-2003 m. dirbo Teisės departamento Teisinės priežiūros ir atstovavimo skyriaus vyriausiuoju specialistu

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijoje.

2003-2007 m. dirbo Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Teisės departamente vyriausiuoju patarėju.

2007-2013 m. dirbo advokatu.

2013 m.  gruodžio mėn. paskirtas į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjo pareigas.

Gražina Davidonienė

Gimė 1961 m. gegužės 30 d.  Biržų rajone. 1984 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą.

1984 m. atliko stažuotę Vilniaus II advokatų konsultacijoje.
1985 m. vasario mėn. – 1997 m. lapkričio mėn. dirbo advokate Kauno advokatų kontoroje.
1997 m. lapkričio mėn. -  2000 m. kovo mėn. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja.
2000 m. kovo mėn. – 2008 m. gegužės mėn. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja.

Nuo 2008 m. birželio mėn. – Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėja.

Janina Januškienė

Gimė 1955 m. liepos 5 d. Mosėdyje. 1986 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą.
Nuo 1987 m. dirbo Vilniaus miesto rajono teismo teisėja, 1993–1994 m. – Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėja, 1995 m. – Lietuvos apeliacinio teismo teisėja.
Nuo 1995 m. spalio mėn. – Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėja.

Rimvydas Norkus

Gimė 1979 m. sausio 17 d.

2001 m. baigė Vilniaus universitetą ir įgijo teisininko profesinę kvalifikaciją.

2005 m. suteiktas Socialinių mokslų teisės srities daktaro laipsnis.

Nuo 2003 m. dėsto Mykolo Romerio universitete, nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. – Mykolo Romerio universiteto Verslo teisės katedros profesorius.

Profesinė patirtis:

1999 m. – 2003 m. dirbo Lietuvos apeliaciniame teisme konsultantu, vėliau – Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko patarėju, Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko patarėju.

2003 m. – 2009 m. – Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko patarėjas, Teismų praktikos departamento direktorius.

2009 m. – 2010 m. Europos Parlamento teisininkas-lingvistas.

2010 m. – 2012 m. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Teisės tyrimų ir apibendrinimo departamento direktorius.

2012 m.– 2013 m. Lietuvos apeliacinio teismo teisėjas.

Nuo 2013 m. balandžio 15 d. – Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas.

2014 metų gruodžio 22 d. paskirtas į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko pareigas.

Sigita Rudėnaitė

Gimė 1964 m. liepos 1 d. Molėtų rajone. 1987 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą.

1988 m. vasario mėn. – 1997 m. sausio mėn. dirbo Utenos advokatų kontoroje advokate.

1997 m. sausio mėn. – 1999 m. gegužės mėn. – Utenos rajono apylinkės teismo teisėja
1999 m. gegužės mėn. – 2000 m. gruodžio mėn. – Aukštesniojo administracinio teismo teisėja.
2002 m. sausio mėn. – 2003 m. birželio mėn. – Vilniaus apygardos teismo teisėja.
2003 m. birželio mėn. – 2004 m. kovo mėn. – Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja.
2004 m. kovo mėn. – 2008 m. sausio mėn. – Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėja.

Nuo 2008 m. sausio mėn. – Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėja.

Nuo 2012 m. gegužės 18 d. – Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė.

Vincas Verseckas

Gimė 1955 m. gruodžio 23 d. Varėnos rajone. 1981 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą.

1981-1987 Šilutės rajono teismo teisėjas.
1987-1990 Kupiškio rajono teismo pirmininkas.
1990-1993 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas.
1993-1999 dirbo advokatu.
1999-2008 Lietuvos apeliacinio teismo teisėjas.

Nuo 2008 m. birželio mėn. – Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas.

Virgilijus Grabinskas

Gimė 1961 m. rugsėjo 12 d. Tauragėje. 1988 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą.
1988 m. dirbo Klaipėdos miesto teismo teisėju, 1989–1993 m. – Kauno miesto apylinkės teismo teisėju, 1993–1995 m. – Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėju, 1995 -1999 m. – Lietuvos apeliacinio teismo teisėju.
Nuo 1999 m. kovo mėn. – Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas.

Asmenis Lietuvos Aukščiausiajame Teisme aptarnauja bei informaciją teikia Bendrosios raštinės darbuotojai:

Dalia Cicėnienė,

Diana Kavaliauskienė

Gražina Kestauskė

tel.: (8-5) 2 61 64 66

Ką reikėtų žinoti kreipiantis į teismą

Atstovas ryšiams su visuomene

Dovilė Bružaitė:

tel. 8 5 261 05 60

Mob. tel. +370 685 84863

el.p.: d.bruzaite@lat.lt

Naujausias biuletenis:

 

Adresas

Gynėjų g. 6, 01109 Vilnius

Kaip mus rasti?
Tel. + 370 5 2 616 466
Faks. + 370 5 261 6813
El. paštas: lat@teismas.lt
Kodas 188602032
Duomenys apie Lietuvos
Aukščiausiąjį Teismą
kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre.

 

nta_logo.gif


network.gif

 
Viso apsilankė:4142013Šiandien:2632Dabar naršo:30