Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
lt
En

Misija, vizija, vertybės

                                                                                                                   PATVIRTINTA                

                                                                                                                   Teismo pirmininko          

                                                                                                                   2019 m. gegužės 30 d.     

                                                                                                                   įsakymu Nr. (1.4)-1T-25  

 

 

LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO

KOKYBĖS POLITIKA

MISIJA teisingumo vykdymas.

VIZIJA būti aukštą visuomenės pasitikėjimą turinčia institucija, kuri vykdydama teisingumą užtikrintų konstitucinių vertybių gynimą ir prisidėtų prie teisinės valstybės puoselėjimo.

KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS TAIKYMO SRITIS – bylų rengimas nagrinėti, neprocesinių (veiklos) dokumentų priėmimas ir atsakymo pateikimas, teismų praktikos sisteminimas ir apibendrinimas.

TEISMAS ĮSIPAREIGOJA:

  • Užtikrinti teikiamų paslaugų ir veiklos atitiktį teisės aktų reikalavimams;
  • Skatinti Teismo darbuotojus aktyviai dalyvauti formuojant ir įgyvendinant kokybės tikslus;
  • Nuolat stebėti, analizuoti ir operatyviai reaguoti į besikreipiančių asmenų poreikius;
  • Sudaryti sąlygas Teismo darbuotojams tobulinti kvalifikaciją;
  • Nuolat palaikyti ir tobulinti kokybės vadybos sistemą.