Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
lt
En

Misija, vizija, vertybės

PATVIRTINTA
2017-04-03
Teismo pirmininko įsakymu
Nr. (1.4)-1T-11 

LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO
KOKYBĖS POLITIKA

 

MISIJA teisingumo vykdymas.

VIZIJA būti aukštą visuomenės pasitikėjimą turinčia institucija, kuri vykdydama teisingumą užtikrintų konstitucinių vertybių gynimą ir prisidėtų prie teisinės valstybės puoselėjimo.

KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS TAIKYMO SRITIS – bylų rengimas nagrinėti, neprocesinių veiklos dokumentų priėmimas ir atsakymų pateikimas, teismų praktikos sisteminimas ir apibendrinimas, Teismo administracinė ir ūkinė veikla.

TEISMAS ĮSIPAREIGOJA:

►  Užtikrinti teikiamų paslaugų ir veiklos atitiktį teisės aktų reikalavimams;

►  Skatinti Teismo darbuotojus aktyviai dalyvauti formuojant ir įgyvendinant kokybės tikslus;

►  Nuolat stebėti, analizuoti ir operatyviai reaguoti į besikreipiančių asmenų poreikius;

►  Sudaryti sąlygas Teismo darbuotojams tobulinti kvalifikaciją;

►  Nuolat palaikyti ir tobulinti kokybės vadybos sistemą.