Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
lt
En

Naujienos

Teismų komunikacijos iššūkiai – aktuali tema visiems Europos Aukščiausiesiems Teismams

Teismų komunikacijos iššūkiai – aktuali tema visiems Europos Aukščiausiesiems Teismams
2017-06-01

Informacinių technologijų plėtra, asmens duomenų ir privatumo apsauga, nauji komunikacijos ir bendravimo kanalai, augantys visuomenės lūkesčiai, siekis užtikrinti asmenų lygybę prieš įstatymą maksimaliai vienodai aiškinant ir taikant teisę teismų praktikoje nepaliauja kelti klausimų, kaip geriau organizuoti teismų darbą, vidinę ir išorinę komunikaciją. Apie tai diskutuota Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir kolegų iš kitų Europos Aukščiausiųjų Teismų susitikime Madride.

Vykdant ES finansuojamą projektą „Aukščiausieji teismai kaip teisminių sistemų Europos Sąjungoje efektyvumo garantas“ Lietuvos Aukščiausiojo Teismo atstovai kartu su kolegomis iš Vengrijos, Ispanijos ir Latvijos dalyvavo keitimosi patirtimi vizite Ispanijos Aukščiausiajame Teisme. Renginys buvo skirtas tiesiogiai su projekto įgyvendinimu susijusioms temoms: teismų sprendimų viešinimui, teismų sistemos komunikacijai su visuomene bei žiniasklaida ir teisės tyrimais užsiimančių padalinių vaidmeniui Aukščiausiųjų Teismų kasdieniame darbe.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Teisės tyrimų ir apibendrinimo departamento direktorė Renata Juzikienė kolegoms skaitė pranešimą apie Lietuvos Aukščiausiajame Teisme veikiantį Teisės tyrimų ir apibendrinimo departamentą, jo vietą teismo struktūroje bei atliekamas funkcijas prisidedant prie sklandaus teismo darbo. Pranešime aptartas departamento vaidmuo padedant teisėjams rengti bylas, taip pat besispecializuojančių tam tikrose teisės srityse konsultantų išvadų teikimas konkrečiose bylose, teismo praktikos analizė ir sisteminimas, teismo praktikos biuletenio rengimas, atsakymai į kasdienes interesantų užklausas.

Teismo Teisės tyrimų ir apibendrinimo departamento Privatinės teisės grupės konsultantė Milda Treigė skaitė pranešimą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo komunikacijos tema. Pranešime aptartas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo bendradarbiavimas su Nacionaline teismų administracija vykdant bendrą teismų sistemos komunikaciją. Kalbėta apie teisėjų dalyvavimą bendradarbiaujant su visuomene per žiniasklaidą, teismų sprendimų viešumą ir prieinamumą vartotojams, teismų sistemos dalyvavimą socialiniuose tinkluose.

Pranešimus minėtomis temomis pristatė ir kolegos iš Latvijos, Vengrijos, Ispanijos.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjo Algio Norkūno teigimu, vizitas suteikė galimybę pasidalyti patirtimi ir palyginti atliekamas funkcijas su užsienio kolegomis. Konsultantė M. Treigė paantrino, kad šis vizitas leido geriau įvertinti savo atliekamų funkcijų pobūdį tarptautiniame kontekste, pasimokyti iš kolegų, pamatyti silpnąsias ir stipriąsias savo vietas. Vizito dalyviai atkreipė dėmesį, kad Ispanijos Aukščiausiajame Teisme žurnalistams skirta atskira darbo erdvė, kur suteikiama prieiga prie kompiuterių, spausdintuvų, kopijavimo aparatų, sudaromos galimybės vykdyti tiesiogines transliacijas. Tačiau, pasak Teisės tyrimų ir apibendrinimo departamento direktorės Renatos Juzikienės, apskritai tiek teismų komunikavimo būdais ir sistema, tiek teisės tiriamosios veiklos organizavimu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas kolegoms nė kiek nenusileidžia. „Kolegos iš Ispanijos labai pozityviai įvertino Lietuvoje išleistą „Teismų komunikacijos vadovą“, kuris brėžia gaires efektyviam bendradarbiavimui tarp teismų ir visuomenės. Kolegos iš Latvijos išsivertė Lietuvoje patvirtintus Rekomenduojamus teismų procesinių sprendimų kokybės standartus ir naudoja juos savo veikloje. Taigi yra sričių, kur galime tobulėti, tačiau turime ir gerai padarytų darbų, kuriais galime didžiuotis ir dalytis su kolegomis iš kitų Europos valstybių“, – pasidžiaugia Renata Juzikienė.

Šios publikacijos parengimas buvo iš dalies finansuotas Europos Sąjungos Teisingumo programos lėšomis.
Už šios publikacijos turinį yra atsakingas Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. Ši publikacija jokiu būdu negali būti laikoma išreiškiančia Europos Komisijos nuomonę.

 

Cituojant arba kitaip platinant šią informaciją prašome nurodyti informacijos šaltinį.