Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
lt
En

Naujienos

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas: „Saugių darbo sąlygų užtikrinimas ypač svarbus nepilnamečių asmenų atžvilgiu“

2017-07-05

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (toliau – LAT), išnagrinėjęs kasacinę baudžiamąją bylą dėl neatsargaus nepilnamečio asmens gyvybės atėmimo, vykdant kasimo darbus, konstatavo, kad baudžiamoji atsakomybė  kyla, kai pavojingų statybos darbų organizatorius ir vadovas pažeidžia teisės aktų nustatytas specialias elgesio saugumo taisykles ir neužtikrina tinkamos darbų saugos.


Byloje nustatyta, kad 2012 m. nepilnametis asmuo, vykdydamas nuotekų šulinio ir tranšėjos kasimo ir įrengimo darbus, buvo užpiltas smėlio nuošliauža, kuri lėmė jo mirtį.


Kaip nurodoma kasacinėje nutartyje, darbų organizatorius, pavesdamas pavojingus darbus atlikti nepilnamečiams, kurie tokių darbų atlikti negali, prisiima visą su tokių darbų atlikimu susijusią riziką. Darbų organizatorius, organizuodamas šulinio ir tranšėjos kasimo darbus, ne tik pažeidė specialių elgesio saugumo taisyklių reikalavimus, bet ir nesilaikė teisės aktų, reglamentuojančių nepilnamečių asmenų darbą, reikalavimų, apskritai draudžiančių tokiems kasimo darbams telkti asmenis iki 18 metų.


LAT teisėjų kolegija pažymėjo, kad nepriklausomai nuo to, kokie santykiai susiklosto – civiliniai ar darbo, pavojingų statybos darbų organizatorius ir vadovas turi bendro pobūdžio pareigą užtikrinti, kad nepilnamečiai asmenys pavojingų darbų nedirbtų, darbus atliekantys asmenys dirbtų saugiomis ir sveikatai nekenksmingomis sąlygomis.  „<...> Kai tarp statybos darbų organizatoriaus ir darbą atliekančio nepilnamečio asmens susiklosto civiliniai teisiniai santykiai, darbų vadovas ir organizatorius privalo užtikrinti, jog konkrečių darbų atlikimas nekeltų grėsmės nepilnamečio asmens saugai ir sveikatai. Dėl to taikomi saugias ir sveikas darbo sąlygas nepilnamečiams asmenims reglamentuojantys teisės aktai“, - konstatuojama kasacinėje nutartyje.


LAT teisėjų kolegija sutiko su apeliacinės instancijos teismo išvadomis, kad darbų organizatoriaus veika (neorganizavimas darbų taip, kad būtų sutvirtintos tranšėjos sienos, kurios gylis buvo apie du metrus, leidimas joje dirbti jaunuoliams, prieš tai neišsiaiškinus jų amžiaus, kvalifikacijos, gebėjimo ir patirties dirbti tokius darbus, neinstruktavimas darbų saugos atžvilgiu, nors darbų organizatorius pagal savo išsilavinimą, darbo statybose patirtį, turėjo ir galėjo žinoti, kad nesutvirtintos tranšėjų sienos dažnai įgriūna, užversdamos žmones), yra priežastiniu ryšiu susijusi su nepilnamečio mirtimi.


Kasacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms, kad nepilnamečiai asmenys negalėjo būti tinkamais subrangovais kasimo darbams atlikti. Tiek žuvusysis, tiek kiti darbus atlikę jaunuoliai buvo nepilnamečiai, nebuvo asmenys, dirbantys pagal individualios veiklos pažymas ar verslo liudijimus.


Byloje nustatyta, kad nuteistasis pažeisdamas teisės aktų nustatytas specialias elgesio saugumo taisykles, dėl neatsargumo atėmė gyvybę kitam žmogui, nes organizuodamas ir vadovaudamas pavojingiems nuotekų šulinio ir tranšėjos kasimo darbams, pažeidė teisės aktų numatytas specialias elgesio saugumo taisykles, pavojingiems darbams atlikti jis pasitelkė netinkamus  tokio pobūdžio darbams atlikti asmenis, jų neinstruktavo, kaip saugiai atlikti pavojingus kasimo darbus, nesuteikė reikiamos darbo saugos įrangos, neužtikrino saugios darbo vietos ir aplinkos.


Nepilnamečiai asmenys, nesilaikydami darbo vietų ir darbo priemonių įrengimo statybvietėse reikalavimų, rankiniu būdu atliko nuotekų šulinio bei tranšėjos kasimo darbus. Dėl nesutvirtintų ir nesuramstytų siauros ir gilios tranšėjos vertikalių sienų, prie tranšėjos kraštų nesaugiu atstumu laikant iškastą gruntą, būnant tranšėjoje ir vykdant kasimo darbus, vieną nepilnametį užpylė smėlio nuošliauža, kuri lėmė jo mirtį.


Kolegija priėjo prie išvados, kad kasacine tvarka skundžiamo apeliacinės instancijos teismo apkaltinamojo nuosprendžio turinys neduoda pagrindo įžvelgti BPK nuostatų pažeidimų ar netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo, dėl kurių šį teismo sprendimą reikėtų naikinti. Šiuo atveju nuteistojo padarytai veikai baudžiamasis įstatymas – BK 132 straipsnio 3 dalis – pritaikytas tinkamai.


Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama.


Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra vienintelis kasacinės instancijos teismas įsiteisėjusiems bendrosios kompetencijos teismų sprendimams peržiūrėti. Kasacinės instancijos teismo pagrindinė paskirtis – užtikrinti vienodą bendrosios kompetencijos teismų praktiką valstybėje. Į Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą atrenkamos tik sudėtingiausios ir reikšmingiausios teismų praktikai bylos. Remiantis procesą reglamentuojančiais įstatymais, kasacinės instancijos teismas, neperžengdamas kasacinio skundo ribų, patikrina apskųstus sprendimus teisės taikymo aspektu.


Daugiau informacijos galite rasti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo interneto svetainėje http://www.lat.lt (bylos Nr. 2K-181-489/2017).

Cituojant arba kitaip platinant šią informaciją prašome nurodyti informacijos šaltinį.

Tel. +370 5 2 616 466
El. paštas: lat@teismas.lt
E. pristatymas elektroninio pristatymo dėžutės duomenys:
pavadinimas – Lietuvos Aukščiausiasis Teismas; adresas – 188602032.
 
Skundai ir prašymai raštinėje priimami:
pirmadieniais-ketvirtadieniais – nuo 8.00 iki 17.00 val. (be pietų pertraukos)
penktadieniais – nuo 8.00 iki 15.45 val. (be pietų pertraukos)
 
Antradieniais ir ketvirtadieniais
iki 17.30 val. teisme priimami iš anksto užsiregistravusių asmenų prašymai ir skundaiRegistruotis prašymo ar skundo pateikimui galima tel. +370 5 2 616 466 arba el. paštu lat@teismas.lt.
 

Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama 1 valanda.

Naujienų prenumerata