Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
lt
En

Naujienos

LAT išplėtojo ankstesnę praktiką dėl trečiųjų asmenų atskleidimo viešuosiuose pirkimuose

2022-04-13

Lizingo davėjai, kuriems priklausančios transporto priemonės bus naudojamos vykdant viešojo pirkimo sutartį, nelaikytini techninio pajėgumo skolintojais, todėl jų nereikia išviešinti pasiūlyme.

2022 m. balandžio 13 d. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo bylą dėl viešųjų pirkimų procedūrų teisėtumo Panevėžio rajono savivaldybės administracijos (atsakovės, perkančiosios organizacijos) vykdytame viešajame keleivių vežimo paslaugų pirkime.

Ieškovė UAB „Transrevis“ kreipėsi į teismą prašydama pripažinti neteisėtu ir panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimą, kuriuo UAB „Kautra“ buvo pripažinta pasiūlymo II–IV pirkimo dalių laimėtoja. Ieškovė ginčijo perkančiosios organizacijos sprendimą argumentuodama tuo, kad UAB „Kautra“, pateikdama pasiūlymą, neišviešino trečiųjų asmenų, kurių pajėgumais remiasi siekdama įvykdyti konkurso sąlygas, – lizingo davėjų, kuriems nuosavybės teise priklauso pasiūlyme nurodyti autobusai. Apeliacinės instancijos teismas tenkino ieškovės prašymą ir panaikino viešojo pirkimo rezultatus.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, išnagrinėjęs bylą, pripažino pagrįstais UAB „Kautra“ kasacinio skundo argumentus, kad ji savo pasiūlyme neprivalėjo išviešinti lizingo davėjų, kuriems nuosavybės teise priklauso autobusai, ketinami naudoti vykdant pirkimo sutartį.

Teisėjų kolegija konstatavo, kad pagal kasacinio teismo praktikoje pateiktus išaiškinimus, nors lizingo objektas nuosavybės teise priklauso lizingo davėjui, būtent lizingo gavėjui priklauso daikto valdymo ir naudojimo teisė. Vyraujantis lizingo davėjo interesas yra ne nuosavybės įsigijimas, bet finansinė nauda – įsigyti lizingo gavėjo pageidaujamą daiktą tam, kad vėliau jis būtų perduodamas lizingo gavėjui valdyti ir naudotis verslo tikslais už atitinkamą užmokestį.

Atsižvelgdamas į lizingo sutarties sampratą, jos esmę, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nusprendė, kad daiktai, tiekėjo valdomi ir naudojami lizingo sutarties pagrindu, bendrąja Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) 49 straipsnio prasme priskirtini tiekėjo – lizingo gavėjo, o ne lizingo davėjo pajėgumams. Todėl pagal bendrąją taisyklę tais atvejais, kai, perkant paslaugas (darbus), pirkimo sąlygose nurodomi tiekėjų techninio pajėgumo reikalavimai (pvz., nurodomi konkretūs reikalavimai turėti tam tikrus techninius duomenis atitinkančias transporto priemones), tiekėjai, ketinantys teikti paslaugas (vykdyti darbus) naudodami daiktus, valdomus lizingo sutarties pagrindu, savo pasiūlymuose atskirai neprivalo išviešinti lizingo davėjų kaip ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiasi. Priešingas šios normos aiškinimas suponuotų formalų VPĮ taikymą, be viešąjį interesą atitinkančio tikslo didintų tiekėjų ir perkančiųjų organizacijų administracinę naštą.

Byloje nenustatyta, kad trečiojo asmens teisė vykdant pirkimo sutartį naudotis autobusais kokiu nors būdu priklausytų nuo lizingo davėjų valios, priešingai, nagrinėtu atveju autobusai yra neatsiejamai susiję su pačiu trečiuoju asmeniu ir jo teise jais naudotis savo nuožiūra.

Dėl nurodytų priežasčių teisėjų kolegija padarė išvadą, kad apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai trečiojo asmens pasiūlyme nurodytus lizingo sutarties pagrindu valdomus ir naudojamus autobusus, numatomus naudoti pirkimo sutarčiai vykdyti, kvalifikavo kaip rėmimąsi kitų ūkio subjektų pajėgumais VPĮ 49 straipsnio prasme.

Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra vienintelis kasacinis teismas įsiteisėjusiems bendrosios kompetencijos teismų sprendimams peržiūrėti. Kasacinio teismo pagrindinė paskirtis – užtikrinti vienodą bendrosios kompetencijos teismų praktiką valstybėje. Į Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą atrenkamos tik sudėtingiausios ir reikšmingiausios teismų praktikai bylos. Remdamasis procesą reglamentuojančiais įstatymais, kasacinis teismas, neperžengdamas kasacinio skundo ribų, patikrina apskųstus sprendimus teisės taikymo aspektu.

Bylos Nr. e3K-3-85-969/2022.

Vieša teismų sprendimų paieška.

Cituojant arba kitaip platinant šią informaciją prašome nurodyti informacijos šaltinį.

Kontaktai žiniasklaidai:
Rimantė Kraulišė
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo
Pirmininko tarnybos atstovė ryšiams su visuomene
Mob. tel. 8 685 84863
El. p. [email protected]
www.lat.lt
www.teismai.lt

Tel. +370 5 2 616 466
El. paštas: lat@teismas.lt
E. pristatymas elektroninio pristatymo dėžutės duomenys:
pavadinimas – Lietuvos Aukščiausiasis Teismas; adresas – 188602032.
 
Skundai ir prašymai raštinėje priimami:
pirmadieniais-ketvirtadieniais – nuo 8.00 iki 17.00 val. (be pietų pertraukos)
penktadieniais – nuo 8.00 iki 15.45 val. (be pietų pertraukos)
 
Antradieniais ir ketvirtadieniais
iki 17.30 val. teisme priimami iš anksto užsiregistravusių asmenų prašymai ir skundaiRegistruotis prašymo ar skundo pateikimui galima tel. +370 5 2 616 466 arba el. paštu lat@teismas.lt.
 

Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama 1 valanda.

Naujienų prenumerata