Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
lt
En

Naujienos

Išnagrinėta byla dėl baudos skyrimo už teismo sprendimu nustatytos bendravimo su vaiku tvarkos nevykdymą

2023-04-11

2023 m. balandžio 6 d. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo civilinę bylą, kurioje buvo sprendžiama dėl galimybės teismui skirti antstolio prašomą baudą vaiko motinai, nevykdančiai teismo sprendimu nustatytos tėvo bendravimo su vaiku tvarkos.

Nagrinėtoje byloje įsiteisėjusiu teismo sprendimu buvo nustatyta tėvo bendravimo su vaiku tvarka. Vaiko motinai nevykdant teismo sprendimo – trukdant tėvui bendrauti su vaiku teismo nustatytu laiku ir tvarka, vaiko tėvas kreipėsi su vykdomuoju raštu į antstolį, šis išsiuntė motinai raginimą įvykdyti sprendimą. Kadangi antstoliui nepavyko įteikti motinai raginimo, raginimas buvo paskelbtas viešai, vėliau išsiųstas į jos darbovietę ir įteiktas. Antstolis surašė Sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktą, jame nurodydamas bendravimo su vaiku tvarkos pažeidimus, ir kreipėsi į teismą dėl CPK 771 straipsnio 6 dalyje nustatytos baudos vaiko motinai, nevykdančiai teismo sprendimu nustatytos bendravimo su vaiku tvarkos, skyrimo.

Pirmosios instancijos teismas tenkino antstolio pareiškimą – vaiko motinai skyrė 500 Eur baudą už teismo sprendimo nevykdymą. Teismas nustatė, kad antstolio raginime nurodytas, tačiau nesuėjęs terminas sprendimui įvykdyti nėra kliūtis surašyti sprendimo neįvykdymo aktą, jame nurodant ir tuos pažeidimus, kurie atsirado iki raginimo įteikimo. Nesant pakeistam teismo sprendimui dėl bendravimo su vaiku tvarkos, bet koks tėvo bendravimo su vaiku ribojimas yra nepagrįstas. Vaiko motina savavališkai ribojo tėvo teisę bendrauti su vaiku, todėl teismas nusprendė, kad yra pagrindas skirti vaiko motinai baudą. Apeliacinės instancijos teismas paliko nepakeistą pirmosios instancijos teismo nutartį.

Vaiko motina, kreipdamasi į Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą, nurodė, kad, nepasibaigus raginimo įvykdyti teismo sprendimą 10 dienų terminui, antstolis neturėjo teisinio pagrindo pateikti pareiškimą teismui dėl CPK 771 straipsnio 6 dalyje nustatytos baudos jai skyrimo, be to, antstolis nepagrįstai nepriėmė patvarkymo dėl sprendimo vykdymo tvarkos. Vaiko motina taip pat nesutiko su teismo nustatytu iš jos priteistinos baudos dydžiu, nurodė, kad šis nustatytas didesnis nei įprastai, taigi, diskriminuojant ją dėl geros turtinės padėties.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išaiškino, kad teismo sprendime, kuriuo nustatoma skyrium gyvenančio tėvo (motinos) bendravimo su vaiku tvarka, paprastai nurodoma, kokiomis savaitės dienomis ir kokiu laiku turi vykti bendravimas. Tai reiškia, kad tokiame teismo sprendime ir jo pagrindu išduotame vykdomajame dokumente yra nurodyti teismo sprendimo įvykdymo terminai. Tokiu atveju gali būti taikoma CPK 661 straipsnio 1 dalyje nustatyta išimtis, kai antstolis, nesiųsdamas raginimo, gali pradėti priverstinio vykdymo veiksmus. Kadangi įsiteisėjusiame teismo sprendime nustatyti tėvo bendravimo su vaiku terminai yra aiškūs, o bendravimo su vaiku tvarkos nesilaikyta dėl priežasčių, nepateisinančių sprendimo nevykdymo, tai vaiko motinos pareiga vykdyti teismo sprendimą sietina su teismo sprendimo įsiteisėjimo momentu, o ne su raginimo įvykdyti sprendimą įteikimu ir (ar) su jame nustatytu terminu. Taigi, antstolis turėjo teisę pateikti pareiškimą teismui dėl CPK 771 straipsnio 6 dalyje nustatytos baudos vaiko motinai skyrimo už bendravimo su vaiku tvarkos pažeidimus.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad byloje nenustatyta, jog, antstoliui nepriėmus atskiro patvarkymo dėl sprendimo vykdymo tvarkos, būtų buvę pažeisti geriausi vaiko interesai ar kilusi grėsmė juos pažeisti. Patvarkymo dėl sprendimo vykdymo tvarkos nepriėmimas nelemia išvados, kad, CPK 771 straipsnio 1, 6 dalių pagrindu antstoliui surašius Sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktą ir perdavus jį teismui, visas vykdymo procesas yra neteisėtas.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nusprendė, kad byloje vaiko motinai skirtos 500 Eur baudos dydis nustatytas tinkamai, nurodė, kad skiriama bauda turi skatinti vykdyti teismo sprendimą. Tuo atveju, jei teismo sprendimo nevykdančios vaiko motinos turtinė padėtis gera, bauda taip pat turi būti didesnė, kitaip nebus pasiektas jos skyrimo tikslas. Tai nelaikytina vaiko motinos diskriminacija, nes bauda, kuri jai būtų finansiškai nereikšminga, neskatintų jos vykdyti teismo sprendimo.

Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

Bylos Nr. e3K-3-119-969/2023.

Vieša teismų sprendimų paieška.

Cituojant arba kitaip platinant šią informaciją prašome nurodyti informacijos šaltinį.

Kontaktai žiniasklaidai:
Rimantė Kraulišė
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo
Pirmininko tarnybos atstovė ryšiams su visuomene
Mob. tel. 8 685 84863
El. p. [email protected]
www.lat.lt
www.teismai.lt

Tel. +370 5 2 616 466
El. paštas: lat@teismas.lt
E. pristatymas elektroninio pristatymo dėžutės duomenys:
pavadinimas – Lietuvos Aukščiausiasis Teismas; adresas – 188602032.
 
Skundai ir prašymai raštinėje priimami:
pirmadieniais-ketvirtadieniais – nuo 8.00 iki 17.00 val. (be pietų pertraukos)
penktadieniais – nuo 8.00 iki 15.45 val. (be pietų pertraukos)
 
Antradieniais ir ketvirtadieniais
iki 17.30 val. teisme priimami iš anksto užsiregistravusių asmenų prašymai ir skundaiRegistruotis prašymo ar skundo pateikimui galima tel. +370 5 2 616 466 arba el. paštu lat@teismas.lt.
 

Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama 1 valanda.

Naujienų prenumerata