Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
lt
En

Administracinių nusižengimų bylos

Informacija atnaujinta 2024-01-11 14:09:13

ANK – Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas

Kokie yra administracinio nusižengimo bylos atnaujinimo Lietuvos Aukščiausiajame Teisme pagrindai?

Administracinio nusižengimo byla Lietuvos Aukščiausiajame Teisme gali būti atnaujinama, kai:

 • padarytas esminis materialiosios ar proceso teisės pažeidimas, kuris galėjo turėti įtakos neteisėtiems nutarimui ar nutarčiai priimti (ANK 658 straipsnio 1 dalies 5 punktas);
 • Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komitetas pripažįsta, kad sprendimas patraukti asmenį administracinėn atsakomybėn yra priimtas pažeidžiant Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą ar jo papildomus protokolus, arba Europos Žmogaus Teisių Teismas pripažįsta, kad sprendimas patraukti asmenį administracinėn atsakomybėn yra priimtas pažeidžiant Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją ar jos papildomus protokolus, jeigu šie pažeidimai pagal pobūdį ir sunkumą kelia pagrįstų abejonių dėl asmens patraukimo administracinėn atsakomybėn ir besitęsiantys pažeidimai gali būti ištaisyti tik atnaujinus bylą (ANK 658 straipsnio 1 dalies 6 punktas);
 • Konstitucinis Teismas, nagrinėdamas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje nurodyto asmens prašymą, pripažįsta, kad įstatymas ar kitas Seimo priimtas aktas, Respublikos Prezidento aktas ar Vyriausybės aktas (ar jų dalis), kurio (kurios) pagrindu priimtas sprendimas patraukti asmenį administracinėn atsakomybėn, prieštarauja Konstitucijai, taip pat jeigu dėl šio prieštaravimo kyla pagrįstų abejonių dėl asmens patraukimo administracinėn atsakomybėn ir besitęsiantys šio asmens teisių ar laisvių pažeidimai gali būti ištaisyti tik atnaujinus bylą (ANK 658 straipsnio 1 dalies 7 punktas).

Kas gali surašyti ir paduoti prašymą Lietuvos Aukščiausiajam Teismui dėl proceso atnaujinimo administracinio nusižengimo byloje?

Teisę paduoti Teismui prašymą atnaujinti administracinio nusižengimo bylą turi:

 • kai padarytas esminis materialiosios ar proceso teisės pažeidimas, kurie galėjo turėti įtakos neteisėtiems nutarimui ar nutarčiai priimti, – nutarimą administracinio nusižengimo byloje ne teismo tvarka priėmusi institucija, institucija, kurios pareigūnas atliko administracinio nusižengimo tyrimą, administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo, nukentėjusysis, neįtrauktas į administracinio nusižengimo teiseną asmuo, kurio teises ar teisėtus interesus pažeidžia įsiteisėję nutarimas ar nutartis, jų atstovai (ANK 659 straipsnio 1 dalies 2 punktas);
 • kai Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komitetas pripažįsta, kad sprendimas patraukti asmenį administracinėn atsakomybėn yra priimtas pažeidžiant Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą ar jo papildomus protokolus, arba Europos Žmogaus Teisių Teismas pripažįsta, kad sprendimas patraukti asmenį administracinėn atsakomybėn yra priimtas pažeidžiant Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją ar jos papildomus protokolus, jeigu šie pažeidimai pagal pobūdį ir sunkumą kelia pagrįstų abejonių dėl asmens patraukimo administracinėn atsakomybėn ir besitęsiantys pažeidimai gali būti ištaisyti tik atnaujinus bylą, arba Konstitucinis Teismas, nagrinėdamas Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje nurodyto asmens prašymą, pripažįsta, kad įstatymas ar kitas Seimo priimtas aktas, Respublikos Prezidento aktas ar Vyriausybės aktas (ar jų dalis), kurio (kurios) pagrindu priimtas sprendimas patraukti asmenį administracinėn atsakomybėn, prieštarauja Konstitucijai, taip pat jeigu dėl šio prieštaravimo kyla pagrįstų abejonių dėl asmens patraukimo administracinėn atsakomybėn ir besitęsiantys šio asmens teisių ar laisvių pažeidimai gali būti ištaisyti tik atnaujinus bylą – administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo, jo teisių perėmėjas ar kitas atstovas (ANK 659 straipsnio 1 dalies 3 punktas);
 • bet kuriuo iš pirmiau nurodytų pagrindų – Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras ar jo įgaliotas prokuroras (ANK 659 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

Asmuo, turintis teisę paduoti prašymą dėl administracinio nusižengimo bylos atnaujinimo, prašymą gali surašyti pats – reikalavimo, kad jį surašytų būtinai advokatas, nėra.

Prašymai atnaujinti administracinio nusižengimo bylą ANK 658 straipsnio 1 dalies 5, 6, 7 punktuose nurodytais pagrindais paduodami tiesiogiai Lietuvos Aukščiausiajam Teismui (ANK 662 straipsnio 1 dalis, 663 straipsnio 1, 2 dalys). Pakartotiniai prašymai atnaujinti administracinio nusižengimo bylą nepriimami ir nenagrinėjami (ANK 659 straipsnio 2 dalis).

Kokia forma ir būdu galima paduoti prašymą dėl administracinio nusižengimo bylos atnaujinimo?

Prašymai dėl administracinio nusižengimo bylos atnaujinimo Teismui gali būti paduodami:

 • tiesiogiai pristatant į Teismo raštinę;
 • siunčiant paštu adresu: Gynėjų g. 6,01109 Vilnius;
 • paštu lat@teismas.lt (el. paštu atsiųstas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu);
 • per elektroninių pranešimų ir dokumentų pristatymo fiziniams ir juridiniams asmenims informacinę sistemą „E. pristatymas“. Elektroninio pristatymo dėžutės duomenys: pavadinimas – Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, adresas – 188602032 (paduodančio asmens tapatybė patvirtinama per elektroninės bankininkystės sistemas).
 • elektroninių ryšių priemonėmis prisijungus prie savo paskyros Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO Viešųjų elektroninių paslaugų posistemyje.

Per kiek laiko bus išspręstas prašymo atnaujinti administracinio nusižengimo bylą priėmimo klausimas?

Prašymo atnaujinti administracinio nusižengimo bylą priėmimo klausimą rašytinio proceso tvarka sprendžia Teismo pirmininko ar Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko iš trijų teisėjų sudaryta atrankos kolegija (ANK 662 straipsnio 4 dalis). Terminas, per kurį turi būti išspręstas prašymo atnaujinti administracinio nusižengimo bylą priėmimo klausimas, įstatyme nėra nustatytas. Prašymo atnaujinti administracinio nusižengimo bylą priėmimo klausimo išsprendimo laikas priklauso nuo prašymo atnaujinti administracinio nusižengimo bylą apimties, bylos sudėtingumo ir pan.

Ar galiu papildyti savo prašymą dėl administracinio nusižengimo bylos atnaujinimo?

Papildyti prašymą dėl administracinio nusižengimo bylos atnaujinimo galima tik tol, kol teisėjų atrankos kolegija išspręs prašymo atnaujinti administracinio nusižengimo bylą priėmimo klausimą. Teisėjų atrankos kolegijai išsprendus prašymo atnaujinti administracinio nusižengimo bylą priėmimo klausimą, prašymo dėl administracinio nusižengimo bylos atnaujinimo papildyti ar pakeisti negalima.

Per kiek laiko galima paduoti prašymą atnaujinti administracinio nusižengimo bylą?

Tai priklauso nuo administracinio nusižengimo bylos atnaujinimo pagrindo, t. y.:

 • prašymas atnaujinti administracinio nusižengimo bylą dėl esminio materialiosios ar proceso teisės pažeidimo, kuris galėjo turėti įtakos neteisėtiems nutarimui ar nutarčiai priimti, paduodamas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui per tris mėnesius nuo nutarimo ar nutarties administracinio nusižengimo byloje įsiteisėjimo dienos (ANK 660 straipsnio 2 dalis);
 • prašymas atnaujinti administracinio nusižengimo bylą dėl Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komiteto arba Europos Žmogaus Teisių Teismo, arba Konstitucinio Teismo sprendimų paduodamas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui per šešis mėnesius nuo tos dienos, kurią priimtas Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komiteto sprendimas arba Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimas, arba Konstitucinio Teismo sprendimas yra ar tapo galutinis (ANK 660 straipsnio 3 dalis).

Ar galima pratęsti prašymo atnaujinti administracinio nusižengimo bylą padavimo terminą?

Ne, galimybė pratęsti prašymo atnaujinti administracinio nusižengimo bylą padavimo terminą ANK nėra įtvirtinta, tačiau asmenims, praleidusiems prašymo atnaujinti administracinio nusižengimo bylą dėl esminio materialiosios ar proceso teisės pažeidimo, kuris galėjo turėti įtakos neteisėtiems nutarimui ar nutarčiai priimti, padavimo terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, šis terminas gali būti atnaujintas. Priežasčių pobūdį ir svarbą kiekvienu konkrečiu atveju vertina teisėjų atrankos kolegija. Toks prašymas negali būti paduodamas praėjus daugiau kaip vieniems metams nuo nutarimo ar nutarties administracinio nusižengimo byloje įsiteisėjimo. Dėl šio termino atnaujinimo sprendžia Teismo trijų teisėjų atrankos kolegija (ANK 660 straipsnio 2 dalis).

Ar gali būti mano atnaujinta administracinio nusižengimo byla nagrinėjama žodinio, o ne rašytinio proceso tvarka?

Atnaujinta administracinio nusižengimo byla paprastai nagrinėjama rašytinio proceso tvarka (ANK 662 straipsnio 9 dalis). Kai tai būtina, teisėjų atrankos kolegija ar administracinio nusižengimo bylą nagrinėjanti teisėjų kolegija gali nuspręsti, kad administracinio nusižengimo byla turi būti nagrinėjama žodinio proceso tvarka (ANK 662 straipsnio 10 dalis).

Kiek trunka atnaujintos administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimas?

Konkreti atnaujintos administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimo trukmė įstatyme nėra nustatyta, tačiau, nagrinėjant administracinių nusižengimų bylas, vadovaujamasi proporcingumo, teisingo proceso, operatyvumo principais (ANK 566 straipsnio 1 dalis). Atnaujintos administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimo teisme trukmė priklauso nuo įvairių objektyvių aplinkybių: bylos sudėtingumo ir apimties, byloje keliamų teisės klausimų sudėtingumo, proceso dalyvių užimtumo, ar byla nagrinėjama rašytinio, ar žodinio proceso tvarka ir pan. Pagal statistinius duomenis, baudžiamųjų bylų išnagrinėjimo vidurkis 2022 m. buvo 198 dienos, arba 6,6 mėnesio (terminas skaičiuojamas nuo prašymo priėmimo iki galutinės nutarties priėmimo).

Per kiek laiko turi būti priimta ir paskelbta Teismo nutartis (nutarimas) atnaujintoje administracinio nusižengimo byloje?

Atnaujintoje administracinio nusižengimo byloje nutartis (nutarimas) turi būti priimta ir paskelbta per Teismo nustatytą kuo trumpesnį laiką, bet ne vėliau kaip per trisdešimt darbo dienų nuo atnaujintos administracinio nusižengimo bylos išnagrinėjimo teismo posėdyje dienos (ANK 662 straipsnio 16 dalis).

Ar teisėjas, žodžiu skelbdamas atnaujintoje administracinio nusižengimo byloje priimtą nutartį (nutarimą), turi ją visą perskaityti?

Žodinio proceso tvarka išnagrinėtoje administracinio nusižengimo byloje žodžiu paskelbiama nutarties (nutarimo) rezoliucinė dalis, taip pat trumpai išdėstomi sprendimo motyvai. Rašytinio proceso tvarka priimtos nutartys (nutarimai) administracinių nusižengimų bylose žodžiu neskelbiamos – nutarties (nutarimo) paskelbimo diena laikoma jos priėmimo diena (ANK 637 straipsnio 2, 3 dalys).

Ar Lietuvos Aukščiausiojo Teismo atnaujintose administracinių nusižengimų bylose priimtas nutartis (nutarimus) galima apskųsti?

Ne, Teismo nutartys ir nutarimai, priimti atnaujintose administracinių nusižengimų bylose, yra neskundžiami.

Tel. +370 5 2 616 466
El. paštas: lat@teismas.lt
E. pristatymas elektroninio pristatymo dėžutės duomenys:
pavadinimas – Lietuvos Aukščiausiasis Teismas; adresas – 188602032.
 
Skundai ir prašymai raštinėje priimami:
pirmadieniais-ketvirtadieniais – nuo 8.00 iki 17.00 val. (be pietų pertraukos)
penktadieniais – nuo 8.00 iki 15.45 val. (be pietų pertraukos)
 
Antradieniais ir ketvirtadieniais
iki 17.30 val. teisme priimami iš anksto užsiregistravusių asmenų prašymai ir skundaiRegistruotis prašymo ar skundo pateikimui galima tel. +370 5 2 616 466 arba el. paštu lat@teismas.lt.
 

Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama 1 valanda.

Naujienų prenumerata