Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
lt
En

Bendrieji klausimai

Informacija atnaujinta 2024-01-09 10:06:00

Kas yra kasacija?

Kasacija yra byloje priimtų įsiteisėjusių žemesnės instancijos teismų nuosprendžių / sprendimų ir (ar) nutarčių baudžiamosiose ir civilinėse bylose peržiūrėjimas dėl netinkamai pritaikytų atitinkamai baudžiamosios ar civilinės teisės normų ir (ar) esminių baudžiamojo ar civilinio proceso teisės normų pažeidimo. Kasacine tvarka bylas pagal kasacinius skundus nagrinėja tik Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. Nagrinėdamas bylas kasacine tvarka, Teismas yra saistomas žemesnės instancijos teismų sprendimais byloje nustatytų faktinių aplinkybių, remiasi šiomis aplinkybėmis ir jų pagrįstumo netikrina, įrodymų tyrimo neatlieka. Neteisėtu laikomas pirmosios ir (ar) apeliacinės instancijos teismo sprendimas, priimtas netinkamai taikant įstatymą ar kitą teisės aktą.

Kas yra kasacinis skundas?

Kasacinis skundas yra procesinis dokumentas, kuriuo Lietuvos Aukščiausiajam Teismui apskundžiamas įsiteisėjęs žemesnės instancijos teismo sprendimas baudžiamojoje ar civilinėje byloje. Bylos kasacine tvarka nagrinėjamos tik pagal atitinkamai Baudžiamojo proceso kodekso ar Civilinio proceso kodekso reikalavimus atitinkančius kasacinius skundus.

Kas yra kasacinių skundų atranka?

Kasacinių skundų atranka yra speciali procedūra, kurios metu išsprendžiamas kasacinių skundų priimtinumo klausimas. Atitinkamai Baudžiamojo proceso kodekso ar Civilinio proceso kodekso reikalavimus atitinkantys kasaciniai skundai yra priimami nagrinėti, o tokių reikalavimų neatitinkantys – grąžinami jį padavusiam asmeniui. Teisėjų atrankos kolegija nenagrinėja bylos iš esmės – tam priėmus kasacinį skundą sudaroma kita teisėjų kolegija.

Kasacinio skundo priimtinumo klausimas išsprendžiamas nutartimi. Ši nutartis yra galutinė ir neskundžiama. 

Ar ir kur galima sužinoti teisėjų atrankos kolegijų ir bylą iš esmės nagrinėjančių teisėjų kolegijų sudėtis?

Teisėjų atrankos kolegijų sudėtys skelbiamos Teismo tinklalapio skiltyje „Teisėjų atrankos kolegijos“.  

Bylą iš esmės nagrinėjančios teisėjų kolegijos sudėtis skelbiama Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO viešoje tvarkaraščių paieškoje. Informaciją taip pat teikia Teismo atitinkamai Baudžiamųjų bylų skyriaus arba Civilinių bylų skyriaus raštinės. Kai byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, apie teisėjų kolegijos sudėtį proceso dalyviai taip pat informuojami teismo pranešimais. 

Abejoju dėl mano bylą nagrinėti paskirtos kolegijos teisėjo nešališkumo. Ar ir kur galiu susipažinti su teisėjų privačių interesų deklaracijomis?

Su teisėjų privačių interesų deklaracijomis galima susipažinti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos tvarkomame Privačių interesų registre.

Ar Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, Europos Žmogaus Teisių Teismas, Europos Sąjungos Teisingumo Teismas gali panaikinti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo sprendimą? Koks šių teismų santykis?

Ne, pirmiau nurodyti teismai savaime neturi įgaliojimų panaikinti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo sprendimų.

Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas turi įgaliojimus įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka atnaujinti Teismo išnagrinėtą bylą, atsižvelgdamas į su byla susijusį atitinkamai Konstitucinio Teismo nutarimą, Europos Žmogaus Teisių Teismo ar Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimą.

Teismas, nagrinėdamas bylas, atsižvelgia į Konstitucinio Teismo, Europos Žmogaus Teisių Teismo, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimuose pateiktus atitinkamus išaiškinimus. Teismas taip pat gali sustabdyti nagrinėjamą bylą ir kreiptis į Konstitucinį Teismą prašydamas patikrinti, ar byloje taikytinas įstatymas ar kitas teisės aktas neprieštarauja Konstitucijai, taip pat prašyti Europos Žmogaus Teisių Teismo konsultacinės išvados arba prašyti Europos Sąjungos Teisingumo Teismo priimti prejudicinį sprendimą.

Tel. +370 5 2 616 466
El. paštas: lat@teismas.lt
E. pristatymas elektroninio pristatymo dėžutės duomenys:
pavadinimas – Lietuvos Aukščiausiasis Teismas; adresas – 188602032.
 
Skundai ir prašymai raštinėje priimami:
pirmadieniais-ketvirtadieniais – nuo 8.00 iki 17.00 val. (be pietų pertraukos)
penktadieniais – nuo 8.00 iki 15.45 val. (be pietų pertraukos)
 
Antradieniais ir ketvirtadieniais
iki 17.30 val. teisme priimami iš anksto užsiregistravusių asmenų prašymai ir skundaiRegistruotis prašymo ar skundo pateikimui galima tel. +370 5 2 616 466 arba el. paštu lat@teismas.lt.
 

Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama 1 valanda.

Naujienų prenumerata