Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
lt
En

Baudžiamųjų bylų apžvalgos

DĖMESIO! Šioje skiltyje pateikiamos naujausios baudžiamųjų bylų apžvalgos.

Visas Teismo parengtas apžvalgas taip pat galite rasti interneto svetainės skilties "Biuletenis Teismų praktika" paieškoje, pasirinkę dokumento tipą "Apžvalgos".

BENDROJI DALIS

Nusikaltimas ir baudžiamasis nusižengimas

2018 m. lapkričio 8 d. Teismų praktikos dėl juridinių asmenų baudžiamosios atsakomybės taikymo apžvalga
(Teismų praktika 49)
 

Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės

2019 m. spalio 24 d. Teismų praktikos taikant atleidimą nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą (BK 40 straipsnis) apžvalga
(Teismų praktika 51)
 

Baudžiamojo poveikio priemonės ir jų skyrimas

2010 m. vasario 18 d. Teismų praktikos taikant turto konfiskavimą (BK 72 straipsnis) apžvalga
(Teismų praktika 32)
 

Bausmės skyrimas

2011 m. vasario 10 d. Teismų praktikos skiriant bausmes už nusikalstamas veikas valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams (Baudžiamojo kodekso 225, 226, 227 ir 228 straipsniai) tyrimas
(Teismų praktika 34)

2010 m. spalio 18 d. Teismų praktikos skiriant bausmes už kontrabandą (Baudžiamojo kodekso 199 straipsnis) tyrimas
(Teismų praktika 34)
 

Sudėtingų pavienių nusikalstamų veikų ir nusikalstamų veikų sutapčių kvalifikavimas

2016 m. balandžio 28 d. Teismų praktikos nagrinėjant baudžiamąsias bylas dėl sudėtingų pavienių nusikalstamų veikų ir nusikalstamų veikų sutapčių apžvalga
(Teismų praktika 44)


SPECIALIOJIO DALIS

Nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai

2012 m. birželio 29 d. Teismų praktikos nusikaltimų žmoniškumui ir karo nusikaltimų baudžiamosiose bylose apžvalga (BK 99, 100  ir 102 straipsniai)
(Teismų praktika 37)
 

Nusikalstamos veikos nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams

2015 m. kovo 19 d. Teismų praktikos turto pasisavinimo ir turto iššvaistymo baudžiamosiose bylose apžvalga (BK 183 ir 184 straipsniai)
(Teismų praktika 42)
 
2012 m. gegužės 2 d. Teismų praktikos sukčiavimo baudžiamosiose bylose (Baudžiamojo kodekso 182 straipsnis) apžvalga
(Teismų praktika 36)
 

Nusikalstamos veikos asmens socialinėms teisėms

2018 m. kovo 22 d. Teismų praktikos darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimo (BK 176 straipsnis) baudžiamosiose bylose apžvalga
(Teismų praktika 48)
 
Nusikaltimai visuomenės saugumui
 
2007 m. vasario 22 d. Teismų praktikos nusikalstamo susivienijimo baudžiamosiose bylose apibendrinimo apžvalga
(Teismų praktika 26)
 

Nusikalstamos veikos, susijusios su disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis, nuodingosiomis ar stipriai veikiančiomis medžiagomis

2013 m. Teismų praktikos nusikalstamų veikų, susijusių su neteisėtu disponavimu narkotinėmis, psichotropinėmis medžiagomis ar pirmos kategorijos šių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) (BK 259-261, 263-264, 266 straipsniai), apžvalga
(Teismų praktika 40)
 

Nusikalstamos veikos transporto eismo saugumui

2009 m. kovo 24 d. Teismų praktikos kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo (Baudžiamojo kodekso 281 straipsnis) baudžiamosiose bylose apžvalga
(Teismų praktika 30)
 

Nusikaltimai žmogaus gyvybei, sveikatai, pavojingi žmogaus sveikatai ir gyvybei

2017 m. spalio 19 d. Teismų praktikos smurto artimoje aplinkoje baudžiamosiose bylose apžvalga
(Teismų praktika 47)
 
 

BAUDŽIAMASIS PROCESAS

Baudžiamojo proceso paskirtis ir pagrindinės taisyklės

2017 m. balandžio 6 d. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso normų, nustatančių įtariamojo ir kaltinamojo teises, taikymo apžvalga (II)
(Teismų praktika 46)
 
2016 m. gruodžio 15 d. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso normų, nustatančių įtariamojo ir kaltinamojo teises, taikymo apžvalga (I)
(Teismų praktika 45)
 
2010 m. birželio 7 d. Baudžiamojo proceso kodekso normų, nustatančių aplinkybes, dėl kurių baudžiamasis procesas negalimas, taikymo teismų praktikoje apžvalga
(Teismų praktika 33)
 

Įrodymai

2007 m. birželio 28 d. Baudžiamojo proceso kodekso normų, reglamentuojančių įrodinėjimą, taikymo teismų praktikoje apžvalga
(Teismų praktika 27)
 

Liudytojai, ekspertai ir specialistai

2019 m. kovo 28 d. Baudžiamojo proceso kodekso normų, reglamentuojančių specialiųjų žinių panaudojimą, taikymo teismų praktikoje apžvalga
(bus skelbiama Teismų praktikoje 50)
 

Nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimas

2008 m. liepos 3 d. Teisės normų, reguliuojančių nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimą, taikymo baudžiamosiose bylose apžvalga
(Teismų praktika 29)
 

Procesinės prievartos priemonės

2015 m. birželio 25 d. Elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo (Baudžiamojo proceso kodekso 154 straipsnis, Kriminalinės žvalgybos įstatymo 10 straipsnis) taikymo apžvalga
(Teismų praktika 43)
 

Bendrosios nagrinėjimo teisme nuostatos

2009 m. birželio 25 d. Baudžiamojo proceso kodekso normų, nustatančių bylos nagrinėjimo teisme ribas, taikymo teismų praktikoje apžvalga
(Teismų praktika 31)